Videoconferinta

Piata de tamplarie se adapteaza la noile tendinte.

Piata de tamplarie se adapteaza la noile tendinte.

Importanta montajului tamplariei in contextul noului Program "Casa Eficienta Energetic"

Certificarea firmelor de tamplarie, provocari si perspective


Joi, 24 septembrie 2020, de la ora 14.00

Aflati ACUM care sunt noile tendinte care modeleaza
viitorul industriei de ferestre din Romania, dupa pandemie!


Revista Fereastra va invita la videoconferinta EURO-Fereastra 2020 cu tema:

Piata de tamplarie se adapteaza la noile tendinte.

Importanta montajului tamplariei in contextul noului Program "Casa Eficienta Energetic"
Certificarea firmelor de tamplarie, provocari si perspective

Joi, 24 septembrie 2020, de la ora 14.00

AGENDA

Videoconferinta EURO-Fereastra 2020 pune in discutie subiecte precum

 • Efecte actuale si viitoare ale pandemiei asupra pietei de tamplarie
 • Noi oportunitati si perspective in industria de tamplarie, dupa criza sanitara
 • Impactul crizei si noii factori perturbatori: Schimbarile bune raman?
 • Solutii ale furnizorilor pentru sustinerea producatorilor de ferestre
 • Modalitati de reconfigurare a retelelor de distributie si montaj
 • Initiative ale producatorilor si montatorilor privind sustinerea clientilor
 • Preturi, lant de aprovizionare, surse de noi comenzi si oportunitati pentru export
 • Piata muncii, intre nevoia de restructurare si pastrarea personalului calificat
 • Acces la un nivel superior de profitabilitate prin inovare, digitalizare si automatizare

SPEAKERI

Invitati la editia septembrie a videoconferintei EURO-Fereastra 2020:

 • Lőrincz Barnabás, Director Executiv, Patronatul Producatorilor de Tamplarie Termoizolanta
 • Adrian ZAMFIR, General Manager, GLASS ROM IMPEX
 • Floris LAZARESCU, Administrator, ROMSERV INVEST
 • Paul CHIPRIEAN, Head of Window Solutions, REHAU Romania 
 • Geo BOSTAN, Sales Manager, ALUKÖNIGSTAHL
 • Mihnea ALBULESCU, Area Sales Manager, Roto Romania
 • Dana BADEA, Product Manager, ALUKÖNIGSTAHL
 • Andrei COJANU, Trainer si tehnician, CAD-PLAN GmbH
 • Ovidiu Victor ȘTEFĂNESCU, Senior Editor, revista Fereastra

SPEAKERI

Lőrincz Barnabás
Lőrincz Barnabás

PPTT

Dana Badea
Dana Badea
ALUKÖNIGSTAHL
Mihnea Albulescu
Mihnea Albulescu
ROTO ROMANIA
Floris Lazarescu
Floris Lazarescu
ROMSERV INVEST
Paul Chipriean
Paul Chipriean
REHAU
Andrei Cojanu
Andrei Cojanu
CAD-PLAN
Adrian Zamfir
Adrian Zamfir
GLASS ROM IMPEX
Geo Bostan
Geo Bostan
ALUKÖNIGSTAHL
Ovidiu Stefanescu
Ovidiu Stefanescu

Fereastra

PARTENERI

Rehau
ALUPROF
CAD-PLAN
Alukonigstahl
ROTO
NHDP
HABITAT
Aveti oportunitatea de a deveni PARTENER al evenimentelor. Solicitați oferta!

SUSTINATORI

ift_rosenheim
urban
cortizo
PM Technic
simonswerk
salamander
kommerling
suki
Bitt Bau
Izotec Group
sturtz
DUALSOFT
Aveti oportunitatea de a deveni SUSTINATOR al evenimentelor. Solicitați oferta!

EURO-Fereastra: Piața de tâmplărie se adaptează noilor tendinţe 
EURO-Fereastra: The joinery market is adapting to new trends

Ediţia a treia a videoconferinţei EURO-Fereastra 2020 s-a desfăşurat la data de 24 septembrie a.c. şi a prilejuit, din nou, dezbaterea, sub mottoul „Piaţa de profil se adaptează noilor tendinţe”, a unor teme de interes pentru domeniul tâmplăriei termoizolante. La eveniment au fost invitaţi reprezentanţi marcanţi din domeniu, care, pe parcursul a trei ore de discuţii, şi-au exprimat opiniile cu privire la cele mai recente inţiative legislative, au dezvăluit strategii de management menite să dinamizeze activitatea şi au prezentat produse apte pentru a satisface exigenţele unei cereri tot mai orientate spre performanţă. Pe rând, au reliefat noutăţile din domeniu Lörincz Barnabás - director executiv al Patronatului Producătorilor de Tâmplărie Termoizolantă (PPTT), Adrian Zamfir - director general Glass Rom Impex, Floris Lăzărescu - administrator Romserv Invest, Paul Chipriean - Head of Window Solutions Rehau România, Geo Bostan - sales manager Alukönigstahl, Mihnea Albulescu - area sales manager Roto România şi Andrei Cojanu - trainer şi tehnician CAD Plan, cărora li s-a adăugat Dana Badea - Product Manager al Alukönigstahl cu o prezentare video înregistrată. 
The third edition of the EURO-Fereastra 2020 video conference took place on September 24 c.y. and occasioned, once again, the debate, under the motto "The profile market adapts to new trends", of topics of interest for the field of thermal insulating joinery. Leading representatives in the field were invited to the event, who, during three hours of discussions, expressed their opinions on the latest legislative initiatives, revealed management strategies aimed at boosting the activity and presented products suitable for meets the demands of an increasingly performance-oriented demand. Lörincz Barnabás - executive director of the Board of Thermal Insulating Joinery Manufacturers (PPTT), Adrian Zamfir - general manager of Glass Rom Impex, Floris Lăzărescu - administrator of Romserv Invest, Paul Chipriean - Head of Window Solutions Rehau Romania, Geo Bostan - sales manager Alukönigstahl , Mihnea Albulescu - sales manager Roto Romania and Andrei Cojanu - trainer and technician CAD Plan, to which was added Dana Badea - Product Manager of Alukönigstahl with a recorded video presentation. The video conference gave the audience sufficient reasons to fully watch the live broadcast, which took place on the most popular online communication channels. Given the technical nature of the presentations and the addressability to the segment of specialists who are familiar with the terminology used and the specific issues of the industry, the event recorded an audience beyond expectations, explainable by the topics that were chosen for the edition. Specifically, the first topic has referred to the new government program, suggestively entitled "Energy Efficient House", which was launched for public debate on the website of the Ministry of Environment, Waters and Forests. A second sensitive topic has addressed to the professional certification of companies in the field of construction and, implicitly, of those in the production sector of thermal insulation carpentry.

Program public al cărui succes este condiţionat de auditul profesional
Videoconferinţa a oferit auditoriului motive suficiente pentru a urmări integral transmisia directă, care a avut loc pe cele mai populare canale de comunicare online. Având în vedere caracterul tehnic al prezentărilor şi adresabilitatea către segmentul de specialişti care sunt familiarizaţi cu terminologia utilizată şi cu problematica specifică branşei, evenimentul a înregistrat o audienţă peste aşteptări, explicabilă prin subiectele care au fost alese pentru ediţia respectivă. În mod concret, prima temă s-a referit la noul program guvernamental, sugestiv intitulat „Casa eficientă energetic”, care a fost lansat spre dezbatere publică pe web-site-ul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. Conform comunicatului oficial, aproximativ 9.000 de proprietari de case din România își vor putea eficientiza energetic locuințele prin intermediul acestui program, al cărui buget total este de 430 de milioane de lei. Aceștia vor beneficia de o primă energetică în valoare de maximum 15.000 de euro, pe care Ministerul o finanțează prin AFM (Administraţia Fondului pentru Mediu). Practic, se vor deconta 60% din costurile unor astfel de lucrări, dar nu mai mult de suma menționată anterior, respectiv 15.000 de euro. Cheltuielile eligibile vizează inclusiv instalarea de ferestre termoizolante, izolarea acoperișului, a pereților exteriori, montarea unei centrale termice mai eficiente, a panourilor solare, sistemelor de ventilație, corpurilor de iluminat cu LED, senzorilor de mișcare etc. Condiția eligibilității proiectului este ca eficiența energetică a locuinței să se îmbunătăţească semnificativ, cu minimum o clasă. Beneficiarii vor putea depune online cererea pentru prima energetică, însoțită de un certificat de performanţă inițial și un audit energetic al imobilului unde vor să facă lucrarea. Imediat după acceptarea cererii, proprietarii vor primi un număr unic de înregistrare și vor avea la dispoziție 60 de zile pentru a pregăti dosarul investiției. După aprobarea dosarului, lucrările pot începe se vor derula pentru perioadă de maximum 18 luni, în final realizându-se un nou audit energetic, pentru deblocarea sumelor ce urmează a fi decontate. După cum se observă, sistemul de verificare pare a fi bine pus la punct, singura suspiciune planând asupra felului în care vor fi determinate performanţele energetice, atât iniţiale, cât şi finale. Problema se referă la posibilitatea realizării verificărilor doar în funcţie de materialele folosite, fără a controla în mod nemijlocit calitatea punerii în operă, ceea ce poate genera erori majore în planul rezultatelor.

Certificarea profesională, un deziderat greu de atins
Un al doilea subiect sensibil s-a referit la certificarea profesională a companiilor din domeniul construcţiilor şi, implicit, a celor din sectorul de producţie a tâmplăriei termoizolante. După cum se ştie, Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC), din care face parte şi PPTT, depune de multă vreme eforturi pentru ca acest subiect să fie reglementat pe piaţa din România şi să se asigure, astfel, un climat concurenţial corect, prin eliminarea acelor firme care nu deţin dotarea tehnică necesară derulării proiectelor şi nici specialiştii care să asigure punerea profesională în operă a lucrărilor. Un succes din acest punct de vedere este constituit de introducerea în forma republicată a Legii nr. 10/1995 cu privire la calitatea în construcţii, la articolul 9 referitor la componentele sistemului de calitate, a punctelor m) şi n), cu privire la „certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care prestează servicii de proiectare și/sau consultanță în construcții”, respectiv „certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care execută lucrări de construcții”. Desigur, în această perioadă au loc negocieri între reprezentanţii antreprenorilor şi autorităţi pentru a se stabili cu exactitate componenţa echipelor de specialişti care vor gira procesul de verificare a competenţelor profesionale şi a dotărilor tehnice. La momentul actual, este dificil de estimat dacă procesele respective vor cădea în sarcina unor funcţionari publici sau a unor experţi desemnaţi, care să demonstreze echidistanţă şi obiectivitate, în acelaşi timp.

Generaţia milenarilor poate schimba percepţia asupra montajului profesional
În fine, cea de-a treia temă propusă spre dezbatere a fost reprezentată de încheierea ciclului de traducere a ghidurilor de montaj profesional al ansamblurilor de tâmplărie termoizolantă, prin apariţia în variantă românească a celei de-a doua lucrări pe tema respectivă, cu titlul „Ghid pentru montajul pereţilor cortină”. Realizat de o echipă de experţi a reputatului institut german ift Rosenheim, sub patronajul asociaţiei de asigurare a calităţii RAL, documentul este o veritabilă capodoperă tehnică, sintetizând întreaga problematică legată de instalarea corectă a acestor structuri moderne. După cum se ştie, improvizaţiile au suscitat multă vreme atenţia experţilor, care s-au confruntat de-a lungul anilor cu diverse reclamaţii cu privire la punerea incorectă în operă a produselor de tâmplărie. Fără a se constitui într-un panaceu, ambele ghiduri disponibile în prezent pe piaţa locală, atât cel pentru ferestre/uşi, cât şi cel mai recent, care a fost menţionat anterior, vor fi de un real folos companiilor implicate în operaţiuni de instalare, cu atât mai mult cu cât prevederile legale actuale cu privire la auditarea energetică a proiectelor vor impune, fără îndoială, o mai mare atenţie asupra detaliilor de montaj ce pot asigura succesul sau, dimpotrivă, se pot constitui în cauza principală a eşecului unei lucrări. Desigur, calcule realiste indică faptul că, pentru a finanţa un proces de instalare în conformitate cu ghidurile ift Rosenheim, costurile cu tâmplăria se vor dubla, practic, ceea ce se poate constitui într-o cauză subiectivă de respingere a unei asemenea alternative. Totuşi, odată cu evoluţia pieţei este de aşteptat ca cererea să se orienteze tot mai mult spre astfel de soluţii, iar companiile să descopere profitabilitatea superioară a unor rulaje de produse şi servicii cu o valoare ridicată foarte mare. Desigur, există şi opţiunea compromisului, care a marcat istoria de aproape trei decenii a operaţiunilor de montaj din România, însă este de presupus că aceasta nu va mai fi la fel de atractivă ca în trecut, fie şi numai pentru simplul motiv că beneficiarii din generaţia milenarilor au alte valori şi o abordare net diferită faţă de predecesorii lor. În continuare, sunt punctate succint intevenţiile cele mai interesante de la videoconferinţa care a avut loc la finele lui septembrie a.c.

Lörincz Barnabás - director executiv al PPTT:
„Programul guvernului României intitulat „Casa eficientă energetic” constituie o iniţiativă benefică pentru domeniul nostru de activitate, putând genera o injecţie binevenită de capital. Desigur, ar fi fost bine ca un asemenea plan să fi fost iniţiat mult mai devreme. La momentul actual, fondurile propuse sunt aproape epuizate, fiind cheltuite deja aproape 300 milioane de lei pentru circa 8.000 de aplicaţii. În ceea ce priveşte auditul, este posibilă o măsurare precisă a câştigului energetic obţinut prin acţiunile de reabilitare implementate, cu condiţia ca procesul respectiv să fie bine documentat şi realizat atât în faza iniţială, cât şi în cea finală. O condiţie a calităţii lucrărilor o constituie însă certificarea companiilor care pun în operă proiectele, iar pe segmentul ferestrelor un astfel de proces este derulat de PPTT de mai mulţi ani. În trecut, am propus ministerului de resort realizarea unui normativ care să reglementeze operaţiunile de montaj, elaborând chiar un draft, conceput în colaborare cu cei mai importanţi furnizori de materiale care activează pe piaţa din România. Din păcate, demersul nostru s-a finalizat cu un eşec, din diverse motive, una dintre cauze fiind aceea că autorităţile publice nu doresc întotdeauna ca un domeniu sau altul să fie foarte bine clarificat. Sperăm ca lucrurile să se schimbe inclusiv din acest punct de vedere. Referitor la certificarea prevăzută în forma modificată a Legii 10 cu privire la calitatea în construcţii, trebuie menţionat că schimbarea respectivă a survenit ca urmare a presiunilor exercitate de FPSC. Problema este că în termen de doi ani de la publicarea legii trebuie stabilite normele de aplicare. Noi am încercat să găsim un numitor comun al poziţiei mediului de afaceri şi celui universitar cu privire la acest subiect, însă oficialii Guvernului au prorogat pentru a doua oară luarea unei decizii. Astfel, este obligatoriu ca până în august 2021 să fie clarificată problema în cauză”. 

Adrian Zamfir - director general Glass Rom Impex:
„Susţinem în mod expres prezenţa experţilor în comisiile de evaluare a companiilor de construcţii. Din păcate, senzaţia este că în prezent ne învârtim într-un cerc vicios. Titulatura de experţi în România este dată de experienţa fiecăruia în domeniul său de activitate, unde nu este obligatoriu ca ceea ce face să fie neapărat corect. Problemele apărute de-a lungul timpului, cel puţin în domeniul pereţilor cortină, sunt rezultatul greşelilor realizate de unii dintre aceşti aşa-numiţi experţi. În plus, dacă se pune problema suţinerii unui punct de vedere în instanţă, dată fiind poziţia subiectivă a persoanelor respective, este dificilă formularea unei poziţii general acceptate. De aceea, este imperios necesară clarificarea noţiunii de expert în faţade cortină, ca fiind o persoană a cărui calificare să fie validată de autorităţile publice. Noi, ca membri ai unei organizaţii patronale, vom avea şanse reale de a ne impune punctul de vedere doar atunci când se va schimba şi abordarea guvernamentală, în sensul unei orientări în direcţia profesionistă şi nu în cea politică. În ceea ce priveşte activitatea companiei, noi suntem într-o poziţie favorizată datorită faptului că avem investitori în acţionariat, ceea ce ne-a permis să depăşim destul de uşor problemele generate de pandemia Covid-19, întrucât în ultima perioadă am lucrat pentru partenerii noştri. Referitor la montajul elementelor de tâmplărie termoizolantă, considerăm că este necesară stabilirea unui set de reguli generale care să fie respectate de toată lumea, deoarece subiectivismul, mai ales cel al proiectanţilor, duce la o serie de interpretări, cum ar fi cele referitoare la reacţia la foc a pereţilor cortină, în final ajungându-se, iarăşi, la un cerc vicios, fără ca problema de fond să fie soluţionată”. 

Floris Lăzărescu, administrator Romserv Invest:
„Am reuşit să depăşim, până în prezent, provocările pandemiei Covid-19, iar cifra de afaceri a companiei noastre a sporit semnificativ în perioada respectivă, la fel ca şi profitul. Punem această evoluţie pe seama eforturilor depuse de PPTT şi FPSC, care au avut ca rezultat adoptarea OUG nr. 114/2018, ce a adus multiple avantaje companiilor din domeniul construcţiilor şi, implicit, celor de pe segmentul de tâmplărie termoizolantă. Au fost soluţionate multiple probleme legate de salarizare, de recrutarea forţei calificate de muncă etc. Oamenii reprezintă un activ extrem de valoros al oricărei companii, indiferent de nivelul de automatizare a acesteia. În ceea ce priveşte montajul profesionist, din păcate la momentul actual pe piaţa din România sunt extraordinar de puţine cazurile în care apar astfel de solicitări, nici măcar dezvoltatorii nefiind interesaţi de asemenea abordări. Desigur, pentru companii, o valoare adăugată mai mare a produsului finit s-ar transpune în mod automat asupra profitabilităţii. Pentru a ajunge însă acolo este necesar ca beneficiarii să conştientizeze importanţa respectării unor norme minimale de montaj şi să înţeleagă avantajele pe care acesta le aduce, în materie de eficienţă energetică, etanşeizare, durabilitate, funcţionalitate etc. Din păcate, în prezent clienţii sunt mai degrabă atraşi de reducerile de preţ şi ignoră toate celelalte aspecte. O vină majoră o au şi cei care aplică astfel de strategii, întrucât prin acestea nu fac altceva decât să zădărnicească eforturile financiare ale utilizatorilor care, în final, se aleg cu o soluţie tehnică necorespunzătoare”.

Paul Chipriean, Head of Window Solutions Rehau România:
„Aniversăm 25 de ani de prezenţă pe segmentul de profile PVC din România într-un context atipic, dat de criza sanitară pe care o traversăm. Cu siguranţă, vom mai rămâne încă multă vreme de acum înainte pe piaţa locală, unde ţintim mereu să ocupăm o poziţie fruntaşă în topul furnizorilor. În ceea ce priveşte motajul corect, din punctul nostru de vedere pentru proiectele mari din gama low-cost sau mediu este aproape imposibil de impus un sistem de calitate. Înregistrăm foarte multe reclamaţii din acest punct de vedere, beneficiarii crezând, în mod eronat, că Rehau are vreo responsabilitate în ceea ce priveşte instalarea. Deficienţe apar şi din cauza faptului că producătorii montează prin intermediul unor dealeri, ale căror practici de montaj nu pot fi controlate. Noi am iniţiat un proiect intitulat Rehau Authorised Partner, ce are ca scop autorizarea atât pe partea de producţie, cât şi pe cea de montaj. Obiectivul declarat este să ajungem la zero reclamaţii, indiferent dacă este vorba despre performanţele produsului sau punerea acestuia în operă. Deşi echipa managerială actuală a Rehau se află pe această poziţie de numai doi ani, experienţa cumulată în această perioadă ne-a demonstrat că industria de tâmplărie termo­izolantă este una dintre cele mai complexe din domeniul construcţiilor. Apreciem eforturile patronatului şi considerăm că ar fi benefică existenţa unor verificatori de proiecte şi a unor experţi din partea ministerului de resort. Noi am fost permanent promotorii calităţii, în prezent aflându-ne pe punctul de a lansa o soluţie inovatoare, care să faciliteze în mod semnificativ operaţiunile de montaj. Este vorba despre sistemul Rehau JustSmart, un produs care permite instalarea unei ferestre de către un singur operator, indiferent de profilul din care este executată aceasta”.

Geo Bostan - sales manager Alukönigstahl:
„Recent s-a împlinit un sfert de secol de când Alukönigstahl activează oficial pe piaţa locală, livrând soluţii de cea mai înaltă calitate. Despre aceeaşi calitate este vorba şi atunci când analizăm cele două ghiduri ift Rosenheim pe care revista Fereastra le distribuie în România. Cele două lucrări reprezintă, în esenţă, răspunsul la întreaga problematică aflată în discuţie. Documentele includ toate informaţiile legate de montajul corect, iar faptul că în prezent sunt disponibile în limba română constituie un mare avantaj. În ceea ce ne priveşte, după cum se ştie, produsele pe care le promovăm - Schüco pe segmentul de aluminiu, respectiv Jansen pe ce de oţel - sunt recunoscute prin nivelul ridicat de inovaţie pe care îl încorporează. Nici acest an nu facem excepţie, fiind lansate produse cu care venim în întâmpinarea cererii partenerilor. În prezent, promovăm pe piaţa românească circa 290 de sisteme, la nivel global existând peste 600 de tipuri de profile. Chiar şi pentru un specialist este dificil să le cunoască pe toate, de aceea fiind utilă consultarea cataloagelor online unde pot afla informaţii complete despre fiecare dintre acestea. Multe dintre acestea reprezintă recomandări cu privire la montaj, întrucât un produs, indiferent de performanţele sale, nu oferă ceea ce promite dacă nu este bine pus în operă. De aceea, probabil că de o importanţă capitală este controlul calităţii atât în fabrică, cât şi pe şantier, care, alături de respectarea normelor stipulate în cadrul ghidurilor, ar putea duce la rezultate mult mai bune decât cele care se înregistrează în prezent”.

Mihnea Albulescu - area sales manager Roto România:
„Urmăm îndeaproape trendul construcţiilor în această perioadă dificilă marcată de pandemie. Nu am întâmpinat probleme de aprovizionare a partenerilor. Ne-am capacitat depozitul în aşa fel încât, chiar şi în intervalul în care a fost declarată stare de urgenţă, am reuşit să gestionăm bine situaţia. Fabricile noaste au funcţionat în regim normal, iar digitalizarea ne-a ajutat foarte mult în optimizarea operaţiunilor. Toate informaţiile despre produsele noi şi montajul acestora sunt disponibile în sisteme de şcolarizare online, astfel încât partenerii beneficiază de informaţii actualizate cu privire la soluţiile din portofoliul nostru. Din păcate, mediul virtual are limitele sale şi nu poate înlocui în totalitate contactul direct dintre persoane şi, de aceea, nici nu ar fi de dorit o trecere exclusivă la sistemele digitale. Totuşi, absenţa de la târguri şi expoziţii va fi compensată de prezentări virtuale care să ne permită prezentarea celor mai recente produse către parteneri. Una dintre cele mai interesante soluţii din portofoliul Roto - o companie al cărei fondator a inventat sistemele oscilo-batante - este reprezentată în continuare de sistemul Roto NX, care ne consolidează poziţia de lider mondial pe acest segment de deschideri. Noi adaptăm în permanenţă feroneria la necesităţile clientului, astfel încât sistemele noastre evoluează în mod continuu, iar Roto NX constituie expresia concretă a procesului respectiv”.

Dana Badea, Product Manager al Alukönigstahl:
„Suntem tot timpul preocupaţi pentru a dezvolta soluţii utile atât pentru prezent, cât şi pentru viitor. Întrucât digitalizarea a devenit, în ultimii ani, una dintre direcţiile majore de dezvoltare, propunem o soluţie destinată atelierelor de tâmplărie, concepută pentru a optimiza procesele de fabricaţie. Fabrication Data Center constituie un dispozitiv de tip minicalculator ce include un display dotat cu ecran tactil şi un scanner pentru codurile de bare. Este preferabilă utilizarea online a instrumentului respectiv, pentru a asigura o conexiune directă la cataloagele electronice puse la dispoziţie de Alukönigstahl. Pe calculator este preinstalat un program dedicat SchucAl, folosit pentru operaţiunile de scanare, ce are capacitatea de a identifica poziţia din care face parte profilul ce urmează a fi prelucrat (informaţii suplimentare despre acesta sunt disponibile în cataloage), printr-o simplă apăsare a butonului Find de pe ecran. De asemenea, dispozitivul asigură accesul la informaţii legate de prelucrările profilului, prin accesarea secţiunii Processing. Se pot adăuga şi prelucrări suplimentare sau vizualiza cele deja existente, aferente elementului respectiv. Fabrication Data Center se foloseşte inclusiv pentru vizualizarea filmelor de montaj, disponibile tot în cataloagele online, ce facilitează înţelegerea modului în care se poate realiza instalarea anumitor componente. Practic, dispozitivul descris antrerior este un produs foarte util, optimizat anterior pentru utilizarea în atelier, ce permite operatorilor vizionarea tridimensională a operaţiunilor ce trebuie executate, pentru a elimina erorile ce ar putea apărea”.

Andrei Cojanu - trainer şi tehnician CAD Plan:
„Deja în Europa de Vest modul de lucru cu BIM a devenit deja standard, iar pe piaţa din România trendul respectiv a început să fie tot mai vizibil atât în ceea ce-i priveşte pe inginerii proiectanţi, cât şi pe arhitecţi. Estimăm o creştere exponenţială a gradului de utilizare în următoarele luni, ca urmare a experienţei recente, ce a obligat, practic, întreaga societate să se adapteze la noile modele digitale. Pe segmentul proiectării pereţilor cortină, compania noastră promovează aplicaţia specializată Athena. Suntem o firmă din Frankfurt - Germania, cu 25 de ani de experienţă în domeniul proiectării asistate de computer, având 16 parteneri în întreaga lume. Aplicaţia Athena este disponibilă în 10 limbi şi are deja peste 15.000 de utilizatori pe plan global. Obiectivul nostru actual este de a interconecta, prin intermediul acestui software, aplicaţia CAD cu cea de gestiune de tip ERP şi cu cea de producţie CAM. Felul cum realizăm acest lucru poate fi explicat prin intermediul a două proiecte de referinţă: Dock in Three, din Praga, respectiv Ferreus Dome - o extindere a unui hotel din Cracovia. Athena este cea mai bună combinaţie între 2D şi 3D, ca interfaţă dintre ERP, modulele de calcul şi cele de producţie. Toate cele menţionate anterior conlucrează, astfel, în mod optim la atingerea ţintei propuse, care constă în facilitarea operaţiunilor de proiectare şi execuţie a faţadelor cortină moderne”.

PARTENERI INSTITUTIONALI

OAR
CIROM
AICPS
FPSC
ADUC
CNI
ARACO
RGBC
CTDS
PPTT
AHK
PSC
APIVMR
ROENEF
OER
OAER
ROMEPS
PRO-NZEB
AAECR
mfe
ECONET
BPIE
APMCR
UAUIM
UTCB
SIEAR
ASI
AIIR
AIVR
ARCA
PREFBETON
PROBCA
CSOC
FGS

ORGANIZATORI

Agenda
FEREASTRA
DEPARTAMENT ORGANIZARE: Adresa: Str. Ienachita Vacarescu 17, Sector 4, Bucuresti; Tel./Fax: 021-336.04.16, 021-336.04.17; E-mail: office@agendaconstructiilor.ro
© Copyright 2007-2024 EURO-Constructii & EURO-Fereastra.
Click aici pentru revocare consimțământ Cookie